รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0-3823-4218   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.2 ©2565-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.